Cuộc phỏng vấn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Đức bà Angela Merkel


© 2011 Presse- und Informationsamt der Bundesregierung © 2011 Báo chí và Văn phòng Thông tin của Chính phủ Liên bang

Câu hỏi: Thưa Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng và bà Thủ tướng Angela  Merkel, tôi muốn hỏi bà cả hai câu hỏi tại sao các đối tác chiến lược giữa hai nước có tầm quan trọng đặc biệt. ? và .Tại sao điều này quan trọng như vậy? 
 
Trả lời : MP Nguyễn Tấn Dũng Cảm ơn bạn cho câu hỏi của bạn. Đức là đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam trong EU, với Đức, một mối quan hệ hữu nghị truyền thống. . Như chúng ta vừa nói là một yếu tố quan trọng, rằng có 100.000 người Việt tại Đức, và có những người như nhiều người đã làm việc tại một thời gian trước đó hoặc sống ở đông Đức và hiện đang làm việc tại Việt Nam. Sự hợp tác giữa hai nước trong mọi lĩnh vực – kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học và công nghệ – cũng như chính trị và ngoại giao đang phát triển rất tích cực và tốt.  Do đó cả hai nước nhìn thấy : đó là cần thiết để làm nổi bật một giai đoạn mới của quan hệ – để các bên cùng có lợi vì lợi ích của cả hai nước và vì hòa bình và ổn định trong cả hai khu vực và thế giới. Vì vậy, chúng tôi đã khuyên nhau và chúng tôi đã đồng ý về việc thành lập đối tác chiến lược trong tương lai. 
Trả lời bà Angela Merkel: Từ phía tôi, tôi muốn nhắc lại sự hợp tác đó diễn ra một cách rất rộng: Có hợp tác kinh tế, có mối quan hệ gần gũi về văn hóa, và có rất nhiều trên tất cả các dự án trong giáo dục. Ở đây chúng ta sẽ tham gia mạnh mẽ hơn nữa, bởi vì Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ ra một lần nữa rằng sự hình thành của alpha và omega làm cho người địa phương sự thịnh vượng và càng nhiều người tại Việt Nam. 
Chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi làm như vậy bao gồm các quy tắc của Luật đối thoại như vậy diện rộng của mối quan hệ của chúng tôi đã bảo đảm  rằng các mối quan hệ, tính từ “đối tác chiến lược” rất sự kế nạp tốt và có quan hệ nó cũng gần gũi hơn giữa hai nước ở các cấp độ khác nhau để tăng trưởng. Các Bộ ngoại trưởng có nhiệm vụ giám sát các dự án trong các lĩnh vực khác nhau và kiểm tra.Tôi tin rằng Việt Nam và Đức vì nhiều người đã đạt được những kinh nghiệm trong hai nước chúng ta, có thể làm đối tác chiến lược này khá tốt. 
Hỏi:  Bundeskanzlerin, Bà Thủ tướng liên bang : và Thủ tướng Nguyễn Tấn  Dũng : Cả hai nước vừa ký kết thoả thuận về đối tác chiến lược vừa ký kết.  Câu hỏi của tôi là xác định các dự án nào mà cả hai nước sẽ tập trung trong tương lai ? 
Trả lời . MP Nguyễn Tấn Dũng nói , Việt Nam và Đức đã chỉ tuyên bố chung về việc thành lập đối tác chiến lược ký kết, và cả hai chính phủ cũng đã ký một kế hoạch hành động chiến lược để thực hiện quan hệ đối tác chiến lược. Có nhiều dự án bao gồm trong nó, dẫn đầu dự án, trong đó có gọi là tướng chỉ như là một dự án ngọn hải đăng, cụ thể là sự hỗ trợ của Đức để xây dựng Metro ( Xe điện ngầm ) Dòng 2 tại TP Hồ Chí Minh trong cả hai dòng đầu tiên và trong giai đoạn thứ hai. 
.Một dự án khác trong giáo dục, sự chú ý cũng trên một phần thành công Việt Nam và Đức thành lập trường Đại học Đức-Việt là cách để một tổ chức nghiên cứu xuất sắc trong khu vực.. Ngoài ra còn có các dự án khác, như bạn biết – sáng nay chúng tôi có rất nhiều dấu hiệu – ví dụ, ODA hỗ trợ cho nhiều dự án tại Việt Nam tổng cộng hơn 400 triệu USD. 
Bà Thủ tướng  Angela Merkel nói: Tôi muốn nói thêm ở bên cạnh đó rằng chúng tôi có thể thêm xây dựng  Nhà khách Đức như là một dự án mới. Điều này sẽ thu hút nhiều doanh nghiệp kinh doanh tại Sài gòn ( TP Hồ Chí Minh. )
 Chúng tôi cũng đang đàm phán cấp một giấy phép mới cho một trường học Đức-Việt Nam, và chúng tôi hy vọng rằng không chỉ có thể dành cho  trẻ em người Đức sống ở Việtnam có thể đến đó, nhưng một ngày trong nào đó cũng có rất nhiều con em người Việt nam đến học . 
Sau đây là các dự án đầu tiên trong lĩnh vực nghiên cứu y tế hoặc nghiên cứu mà còn trong lĩnh vực đa dạng sinh học. Việt Nam là đất nước rất thú vị bởi các khu vực danh lam thắng cảnh,  trong vấn đề này là tốt đang và hợp tác với Quỹ nghiên cứu Đức . Tôi nghĩ, đặc biệt là đối với các cơ quan nghiên cứu lớn ở Đức – cho dù đó là Fraunhofer-Gesellschaft và Hiệp hội Helmholtz – có nhiều cách vẫn còn rất nhiều để tiến hành nghiên cứu trong tương lai.. Một điểm được nâng lên tầm cao Thủ tướng Chính phủ như chúng ta đã thấy ,và trong sự tôn trọng trong đó chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta cũng thực hiện nhanh chóng, là một trung tâm giáo dục cho các học viên trẻ Việt Nam.  Đức đào tạo nghề – phương pháp tiếp cận xuất sắc: trên một trong những hoạt động, làm việc, học hỏi để những người khác – và Đức là  lịch sử được rất nhiều nước ngoài công nhận ,với sự việc tốt nầy và tôi nghĩ rằng chúng ta có thể đủ khả năng thành một trung tâm giáo dục . 
Trả lời :  MP Nguyễn Tấn Dũng nói là: Tôi mạng phép kể rõ ràng hơn chút : Đức có bề dày trong hệ thống mạnh mẽ dạy nghề xuất sắc, mà còn được nổi tiếng trên toàn thế giới. Vì vậy, tôi cũng đã hỏi bà Thủ tướng ( Angela Merkel ) , để hỗ trợ Việt Nam trong việc thiết lập một trường đào tạo, được gọi là trung tâm đào tạo xuất sắc. 
Câu hỏi: Thưa Thủ tướng ( Nguyễn Tấn Dũng ) , Giữa Hà Nội và Đông Đức (DDR ) củ trưóc đây đã có quan hệ truyền thống tốt đẹp . Hiện nay có mối quan hệ giữa hai nước mới kết hợp ( BDR) CHLB Đức . Trong trường hợp nầy theo quan điểm của ông có những lợi thế chính và sự khác biệt nào ?
Một câu hỏi thứ hai, cho tôi được phép hỏi câu thêm câu ngắn : Ông ( Nguyễn Tấn Dũng ) có quan tâm đến sự phát triển của đồng euro và những phát triển trong khu vực đồng Euro ? 
Trả lời  MP Nguyễn Tấn Dũng : Chúng tôi thấy không có sự khác biệt giữa hợp tác với Cộng hòa Liên bang Đức và hợp tác với các cựu Đông Đức. Như tôi vừa đề cập, hiện nay  hơn 100.000 người Việt ở  tại Việt Nam, trước đây sống và học tập đã học ở Đức. và Chúng tôi cũng có bốn Thủ tướng,là nghiên cứu sinh tại Đức trước đây. . Hiện nay hơn 100.000 người Việt sinh sống và làm việc tại tất cả các bang của nước Cộng hòa Liên bang Đức, cả mới và cũ tiểu bang liên bang . Nói cách khác, người Việt Nam được đại diện ở khắp mọi nơi ở Đức. Vì vậy tôi thấy không có sự khác biệt. 
 –  Tôi đã trao đổi với Bà Thủ tướng ( Angela Merkel ) trên quan điểm của nợ công ở châu Âu, và viễn cảnh tương lai của đồng euro. Bà Thủ tướng ( Angela Merkel )  nói với tôi rằng đây là một chủ đề khó khăn.  Nhưng chúng tôi tin rằng khu vực đồng Euro sẽ tiếp tục và cũng sẽ phát triển. Tất nhiên chúng tôi cũng có nhiều trước sự thách thức cho chúng tôi. 
Câu hỏi: Tôi có một câu hỏi Bà Thủ Tướng liên bang ( Angela Merkel ) : Điều gì có biện pháp Cộng hòa Liên bang Đức để thực hiện các thỏa thuận trong hợp đồng liên doanh ? 
Trả lời : . Angela Merkel nói: Chúng tôi đã đề cập một số điều cần được thực hiện tăng trưởng ngay bây giờ với . Điều đó có nghĩa là khi chúng ta làm việc chúng tôi muốn có các quy định , pháp luật  phải dựa trên quy định pháp lý chắc chắn để tạo điều kiện dễ dàng các điều kiện đầu tư tại Việt nam .
Ý kiến của tôi . Chúng tôi cũng nói về  là quyền Tự do dân sự,  Tự do Báo chí  và Tự do ngôn luận. Bởi Chúng tôi sẽ có rất nhiều  đề tài đó trong chương trình giáo dục, năm ngoái chúng tôi đã có  phổ biến Năm văn hoá , và tôi nghĩ rằng sự hợp tác văn hóa, chúng ta nên tiếp tục. 
  Ngoài ra, tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn còn có nhiều cơ hội trong lĩnh vực kinh tế. Đức là đối tác thương mại lớn nhất và duy nhất của Việt Nam trong EU, nhưng khi tôi nhìn vào khối lượng thương mại Việt nam với Trung Quốc hay với Hoa Kỳ nhìn vào nó, sau đó chúng tôi nhận thấy  không có nhiều chỗ để có được tốt hơn. 
Trước đó có lẽ để đặt ra các câu hỏi nhiều hơn  : Tôi là Thủ tướng Chính phủ một lần nửa khẳn định rằng tôi đã làm cho nó rất rõ ràng  với các chính trị gia  trong các nước thuộc khu vực đồng Euro, để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ.. Điều rất thú vị,ngay lập tức đó là thủ tướng ( Nguyễn Tấn Dũng ) hỏi những câu hỏi sau khi cuộc khủng hoảng nợ hoặc nợ công cộng, và ông đã để nắm chặt các câu hỏi cũng ngay tại gốc, cụ thể là điều này, rằng chúng tôi có thể thành công chỉ khi nợ công của chúng tôi hạ nhiệt, đặc biệt là từ các điểm thuận lợi – từ quan điểm Việt Nam rất nhiều với những người trẻ tuổi, tất nhiên, một điểm thú vị – đó là cấu trúc tuổi khác nhau ở Đức và ở hầu hết các nước châu Âu là và chúng tôi không có nhiều người trẻ tuổi. . Vì vậy, quan trọng hơn giảm nợ trong khu vực công là nó có thể là trường hợp trong nước có rất nhiều người trẻ tuổi. ( ý bà nói các quốc gia bị lão hoá sẽ làm gánh nặng ngân sách quốc gia gánh nặng nợ công )
Nguyễn Tấn Dũng nói : Khối lượng thương mại song phương giữa Đức và Việt Nam, là (năm 2011) trên 6 tỷ USD.  Sau khi Việt Nam, đã có dấu hiệu cho thấy trong năm 2010 hơn 4 tỷ USD. Khối lượng thương mại song phương giữa Việt Nam và Mỹ là 20 tỷ USD, với Trung Quốc 30 tỷ USD.  và tôi thấy một tiềm năng để tăng khối lượng thương mại.  Chúng tôi thấy điều này càng tốt.  Nhưng điều quan trọng là chúng tôi tạo ra lợi ích của điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của cả hai nước. Chúng ta có tiềm năng rất nhiều.
Xin cảm ơn…Bế mạt
Quốc vương chuyển ngữ   ( Photo nguồn Văn phòng Chính phủ liên bang Đức )

Chuyện vui : Bên lề Đàm Phán

Phóng viên  HUGO MÜLLER VOGG Thực hiện tại Việt nam

 Đánh Trống

 Khi Bà Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng phái đoàn tham quan Văn miếu quốc tử giám Hà nội trong mái hiên có treo cái trống da lớn và người đại diện mời bà Thủ tướng Đức Angela đánh vào trống 3 lần. Trống kêu ầm ..lên.xong trên đường về khách sạn Doanh nhân hỏi bà Thủ tướng  Angela Merkel  “” ..Thưa bà..thủ tướng..Hồi lúc nảy trong Văn miếu quốc tử giám tại sao bà đánh trống 3 Lần  ầm lên vậy ? bộ bà đánh trống kêu gọi công nhân đình công vì chủ nhân ở Việt nam trả lương giá rẻ hả ?.. “ Bà Thủ tướng Angela Merkel ..cười..to..hìi..và khoác tay lia lịa..Không..Không..đánh 3 lần  tiếng Trống đó là phong tục người Việt nam ” oh…tất cả cùng nhau cười….
Bản gốc link văn phòng chính phủ liên bang Đức >>

http://www.bundesregierung.de/nn_1272/Content/DE/Mitschrift/Pressekonferenzen/2011/10/2011-10-11-merkel-hanoi.html

Về Việt Nam Diễn Đàn Hải Ngoại
Tránh ngộ nhận , hiểu sai tiếng việt trong mục phản hồi * Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: