– Địa chỉ bưu điện: 50-11, Motoyoyogi-cho, Shibuya-ku, Tokyo 151, JAPAN
– Điện thoại (813) 3466 3313; 3466 3314; 3466 3311
– Fax (813) 3466 3391; 3466 7652; 3466 3312

-大使館員のおじさんが 下手な日本語で・・・

Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo